Image
03/10/2019

Yunus Emre Enstitüsü ile İTÜ-KKTC Arasında Akademik ve Bilimsel İş Birliğine Yönelik Protokol İmzalandı

Yunus Emre Enstitüleri tarafından ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürütülen Türkiye Akademik ve Bilimsel İş Birliği Projesi’ne (TABİP) İTÜ KKTC de dahil oldu. İTÜ KKTC’nin; Türkiye’nin akademik alandaki faaliyetlerini, akademik ve bilimsel iş birliğini ve uluslararası tanınırlığını göstermeyi ve arttırmayı hedefleyen TABİP projesine dahil olması üzerine, İTÜ KKTC Rektörü Prof. Dr. Ercan Kahya ve Yunus Emre Enstitüsü Başkanlık Danışmanı Tayfun Kalkan arasında 3 Ekim 2019 günü protokol imzalandı.

“Bilim diplomasisi” ve TABİP projesinin faaliyetleri kapsamında taraflar arasında insan kaynakları tahsis etme, teknik altyapı paylaşma, ortak projeler yürütme, bilgi ve veri alışverişinde bulunma, kurumsal kapasiteleri geliştirme ve benzer iş birlikler planlanmıştır.

Protokol çerçevesinde İTÜ KKTC, Yunus Emre Enstitüsü’nün iş birliği ile Türkiye’de ve yurtdışında ortak projeler, eğitimler, seminerler, konferanslar, faaliyetler ve programlar yürütecektir. Geliştirilen bilimsel projelerin gerçek sektörde gerçekleşmesini sağlamak adına, TABİP projesinin desteklediği veya TABİP’in ortak kuruluşları tarafından yürütülen yenilik, araştırma ve kalkınma faaliyetleri İTÜ KKTC teknoparkı, kuluçka merkezi ve bir yenilik merkezi tarafından desteklenecektir. 


footerImage
cbIcon
yeeIcon tabipIcon