Image
04/03/2020

Yunus Emre Enstitüsü ve Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Arasında Akademik ve Bilimsel İş Birliğine Yönelik Protokol İmzalandı

Yunus Emre Enstitüleri tarafından ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürütülen Türkiye Akademik ve Bilimsel İş Birliği Projesi’ne (TABİP) Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi de dâhil oldu. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin; Türkiye’nin akademik alandaki faaliyetlerini, akademik ve bilimsel iş birliğini ve uluslararası tanınırlığını göstermeyi ve arttırmayı hedefleyen TABİP projesine dâhil olması üzerine, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya ve Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş arasında 4 Mart 2020 günü protokol imzalandı.

“Bilim Diplomasisi” ve TABİP projesinin faaliyetleri kapsamında taraflar arasında insan kaynakları tahsis etme, teknik altyapı paylaşma, ortak projeler yürütme, bilgi ve veri alışverişinde bulunma, kurumsal kapasiteleri geliştirme ve benzer iş birlikler planlanmıştır.

Protokol çerçevesinde Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Yunus Emre Enstitüsü’nün iş birliği ile Türkiye’de ve yurtdışında ortak projeler, eğitimler, seminerler, konferanslar, faaliyetler ve programlar yürütecektir. Geliştirilen bilimsel projelerin gerçek sektörde gerçekleşmesini sağlamak adına, TABİP projesinin desteklediği veya TABİP’in ortak kuruluşları tarafından yürütülen yenilik, araştırma ve kalkınma faaliyetleri Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi tarafından desteklenecektir. 


footerImage
cbIcon
yeeIcon tabipIcon