Image
01/03/2019

Ziya Selçuk: TABİP ile Doğru Bilgiye Ulaşacağız

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, hızla gelişen dünyada teknolojik ve bilimsel anlamda dünyayla rekabet edebilme açısından; Türkiye’nin bilimsel ve akademik etkileşim havzasını oluşturup dünyadaki bilimsel, akademik ve teknolojik gelişmelerin yakından takip edilmesine olanak sağlayacak olan Türkiye Bilimsel ve Akademik İş Birliği Projesi’nin (TABİP) Türkiye’nin sahip olduğu genç ve dinamik nüfusuna nasıl katkı sağlayabileceği hakkındaki düşüncelerini aktardı.

Herkesin dünyanın hızla değiştiğini söylediğini ancak Türkiye olarak bu değişimden yeteri kadar faydalanıp faydalanamadığımızın üzerinde durmamız gereken bir konu olduğunu belirten Selçuk, "çoğu zaman takip edemeyeceğimiz bir şekilde hızla gerçekleşen teknolojik ve bilimsel gelişmeler karşısında öğrencilerimize, akademisyenlerimize ve iş insanlarımıza sunmamız gereken önemli bir husus bulunmaktadır. Bu husus, küresel çapta hızla gelişen tüm bilimsel ve teknolojik gelişmelere ve bilgilere hızla ulaşılabilirliğin sağlanmasıdır. İşte bu noktada, TABİP ihtiyacımız olan güvenli erişim olanağını bizlere sunarak ülkemizin önemli bir ihtiyacını karşılamaktadır" dedi.

"Download" Toplumundan "Upload" Toplumuna Dönüşmeliyiz

TABİP'in öğrenci kullanıcı grupları düşünüldüğünde sadece üniversiteler için değil Milli Eğitim Bakanlığı açısından da çok önemli bir proje olduğuna dikkat çeken ve aynı zamanda TABİP Bilim Kurulu Üyesi olan Selçuk, "eğer öğrencilerimiz ihtiyaç duydukları bilgiye kendi kişisel ya da yerel ağları üzerinden değil de TABİP gibi dünyayı kapsayan geniş bir ağ üzerinden ulaşabilme imkânına sahip olurlarsa; gençlerimizin müthiş bilimsel ve teknik gelişmeler sağlayacakları çalışmalar yürütebileceklerine inanıyoruz.

Ülkemizin bilimsel alandaki mevcut durumunu internet terimleriyle anlatmak gerekirse; Türkiye'yi ne yazık ki bir upload (veri yükleme) toplumundan ziyade daha çok bir download (veri indirme) toplumu olarak değerlendirebiliriz. Bu anlamda, ülkemiz adına daha çok upload yapabilmemiz için, küresel çaptaki güncel bilgiye hızlıca ulaşabilmeli ve bunları kullanarak üretken olmalıyız" dedi.

TABİP projesinin ülkemize sadece bilimsel ve ekonomik değil, sosyal katkılarının da olacağına değinen Selçuk; "Milli Eğitim Bakanlığı olarak öğrencilerden beklentimiz olaylar karşısında evrensel düşünmeleridir. Eğer evrensel açılardan düşünemezlerse, bilim daralması ve bilimin üretkenliğinin azalması söz konusu olacaktır. Bu nedenle, Milli Eğitim Bakanlığı olarak öğrencilerimizin sadece kendi bulundukları dar bir çevrede kalmamalarını, dünyayla iletişim halinde olmalarını ve küresel bilgiye ulaşarak aynı zamanda özgüvenlerinin de gelişmesini amaçlamaktayız. Bu anlamda, TABİP, ülkemiz gençlerine, akademisyenlerine ve iş insanlarına ekonomik ve bilimsel fırsatlar sunacağı gibi gençlerimizin dünyayla özgüvenli bir şekilde iletişim kurmalarını da sağlayacaktır" dedi.


footerImage
cbIcon
yeeIcon tabipIcon