Türkiye Hakkında

Türkiye’de eğitim hayatınız bir taraftan devam ederken, bir taraftan da ülkenin dört bir yanını dolaşabilir, Türkiye’nin birbirinden değerli ve zengin kültürel mirasını ve değerlerini deneyimleyip öğrenebilirsiniz.

Türkiye tarihi bakımından çok köklü bir ülke olduğundan keşfedilecek sayısız mirası bünyesinde barındırır. Üniversite hayatınız boyunca tüm bu tarihi mirası ziyaret ederek mevcut bilginize yenilerini katabilirsiniz ve eşsiz tecrübeler yaşayabilirsiniz.

Türkiye Cumhuriyeti coğrafi olarak Asya ile Avrupa arasında bir köprü görevi görmektedir. Üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımada olması nedeniyle Türkiye, uluslararası ticaret anlamında her zaman önemli bir yere sahip olmuştur.

Türkiye yüzyıllarca birçok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Bu nedenledir ki; Türkiye’nin her köşesinde farklı kültürlerden izler görmek mümkündür.

Türkiye’nin en büyük üç ili İstanbul, Ankara ve İzmir’dir. Başkenti Ankara’dır. Büyük şehirleri hem modern hem de tarihi mirasları bünyesinde birlikte barındırır. Türkiye’nin güney ve batı illeri turizm açısından oldukça önem taşır. Gerek yerli halk gerekse yabancı turistler yazları bu bölgeleri ziyaret ederler. Bu kıyı illeri, her yıl on milyonlarca yabancı turisti ağırlamaktadır.

Image
footerImage
cbIcon
yeeIcon tabipIcon