Almanya

Ülke Künyesi

Ülke Adı

Almanya Federal Cumhuriyeti

Yönetim Şekli

Federal Parlamenter Cumhuriyet

Nüfus[1]

82,6 mn

Başkenti

Berlin

WIPO Toplam Patent Sayısı[2]

73,574 (2016 Yılı)

Ar-Ge Harcamaları 

2,9 % GDP

Üniversite Sayısı ve Saygın Üniversitelerin İsimleri[3]

2018 yılı istatistiklerine göre Almanya'da 106 üniversite olmak üzere uygulamalı yüksekokul, teoloji ve eğitim enstitüsü olarak toplam 4283 yükseköğrenim kurumu bulunmaktadır.

 

Yüksek Öğrenimdeki Toplam Öğrenci Sayısı[4]

2,500,000

Ülkedeki Eğitim Dilleri ve Resmi Diller

Ülkenin resmi dili "Almanca'dır" ancak İngilizce de eğitim dilleri arasında bulunmaktadır.

Ekonomik Yapı

Dünyadaki en yüksek verimliliğe sahip sanayi ülkelerinden biri olan Almanya; ABD, Çin ve Japonya’nın ardından dördüncü, AB dâhilinde ise birinci büyük ekonomi konumundadır. Alman ekonomisinin kalbini imalat sanayi ve ilgili hizmet sektörleri oluşturmaktadır. En önemli imalat sektörleri sanayi makineleri, otomotiv ve kimya sanayi iken son yıllarda telekomünikasyon sektörü de önde gelen faaliyet alanlarından biri haline gelmiştir. Diğer taraftan, Ruhr bölgesindeki çelik imalat sektörü ciddi biçimde küçülürken tarım da önemini giderek yitirmiştir. Diğer sanayileşmiş ülkelerde olduğu gibi Almanya’da da hizmetler sektörünün önemi giderek artmıştır. 2016 yılı itibarıyla hizmetler sektörü ekonominin %68,9’luk kısmını oluşturmaktadır.

Üye Olduğu Uluslararası Birlikler

Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi, AGİT, NATO, Birleşmiş Milletler, IMF, Dünya Bankası, OECD, DTÖ, G 7 / G 20. Almanya Avrupa Birliği’nin Merkez Bankasına da ev sahipliği yapmaktadır.

Para Birimi

Euro

Yaşam Koşulları[5]

Almanya, Better Life Index'ine göre çoğu ülkeye göre iyi bir performans göstermektedir. Almanya, eğitim, iş, gelir ve servet, konut, kişisel güvenlik kategorilerinde ortalamanın üzerinde yer almaktadır. Almanya'da, kişi başına düşen ortalama yıllık gelir 33 652 ABD doları olup, OECD ortalamasının yılda 30 563 ABD dolarıdır. Fakat ülkenin zenginleri ve fakirleri arasında önemli bir gelir farkı var; nüfusun en üst gelir gurubu alt gelir gurubundan % 20 fazla kazanmaktadır. İstihdam açısından, Almanya'da 15 ila 64 yaş arasındaki nüfusun yaklaşık %75'i ücretli bir iş imkânına sahiptir. Bu oran OECD istihdam ortalaması olan %67'nin üzerindedir. Erkeklerin %78'i ücretli kadınların %71'i ücretli olarak çalışmaktadır. Almanya genelinde iyi bir eğitim almak iyi bir iş bulmak için önemlidir. Almanya'da, 25-64 yaş grubundaki yetişkinlerin% 86'sı orta öğretim mezunudur. OECD ortalamasının % 74'dür. Erkeklerin% 88'i lise, kadınların% 85'i lise mezunudur. Sağlık açısından, Almanya'da yaşam süresi 81 yıl olup, OECD ortalaması 80’dir. Kadınlarda yaşam beklentisi 83, erkekler için 78 olarak gerçekleşti. Genel olarak, Almanların hayat memnuniyetleri OECD ortalamasının üzerindedir.

Ülkedeki Eğitim Sistemi[6]

Almanya’da yaşayan tüm çocuklar okula gitmek zorundadır.

Zorunlu eğitim genelde çocuğun altı yaşını doldurduğu yılın sonbahar aylarında başlar. Çoğunlukla gençlerin 18 yaşını doldurdukları ders yılının sonuna kadar devam eder. Zorunlu eğitimle ilgili kurallar eyaletlere göre farklılık gösterir. Zorunlu eğitim, engelli ya da özel pedagojik desteğe ihtiyacı olan çocuklar için de geçerlidir. Devlet okullarında okumak ücretsizdir. Bunun yanında Almanya’da özel okullar da vardır. Bunlar çoğunlukla ebeveynlerden okul ücreti talep etmektedir.

İlkokul

Önce bütün çocuklar dört yıl (Berlin ve Brandenburg eyaletlerinde altı yıl) ilkokula giderler. Genelde ikamet ettikleri yerin yakınındaki ilkokullara giderler. Bazı eyaletlerde ebeveynler çocuklarının ilkokulunu kendileri seçebilirler.

İlkokulun son sınıfında, daha sonra çocuğun hangi ileri düzeydeki okula gideceğine karar verilir. Bunun için ilkokulun öğretmenleri, ebeveynlerle görüşmeyle bağlantılı olması gereken bir tavsiyede bulunurlar "(geçiş tavsiyesi)." Çoğu eyalette ebeveynler çocuklarının ilkokuldan sonra hangi ileri düzeydeki okula gideceğine karar verebilirler. Tavsiye açısından ilkokul notları ve öğretmenlerin çocuklarla ilgili değerlendirmeleri belirleyicidir.

Ortaokul ve Lise

Almanya'da ortaokul ve lise düzeyinde okul sistemi çok çeşitlidir. Ebeveynlerin, çocuğun kendisi ve öğretmenleriyle birlikte hangi okulun çocuk için doğru seçim olduğuna karar vermeleri gerekmektedir. Eğitim müdürlükleri bununla ilgili bilgiler vermektedir.

Bazı eyaletlerde çocuğun ileri düzeyde bir okula deneme amaçlı gitmesi mümkündür. Düzenlemelere ilişkin toplu bakışı eğitim bakanları konferansının internet sitesinden almak mümkündür.

Ortaokul ve Lise okul türleri şunlardır:

 •          Hauptschule (9. ya da 10. sınıfa kadar)

 •          Realschule (10. sınıfa kadar)

 •          Farklı düzeylerde eğitim veren okullar (buralardan Hauptschule ya da Realschulediplomaları alınabilir)

 •          Gymnasium (12. ya da 13. sınıfa kadar)

 •          Gesamtschule (Gymnasium üst basamağı olan ve olmayan okullar, bu okullardan tüm diplomalar alınabilir)

Birçok eyalette, Hauptschule ve Realschule’nin eğitim düzeylerinin organizasyon açısından birleştirildiği ileri düzeyde okul türleri vardır. Bu okullarda gençler hem Hauptschule, hem de Realschule diploması alabilirler.

Gençler, Hauptschule ya da Realschule diplomasını aldıktan sonra genel yüksekokul olgunluk sınavına (Abitur-lise bitirme sınavı) ya da mesleğe bağlı yüksekokul sınavına (Fachabitur-mesleki lise bitirme sınavı) kadar lise düzeyinde bir okula devam edebilirler. Daha sonra bir üniversitede ya da yüksekokulda eğitim alabilirler. Ayrıca gençler Hauptschule ya da Realschule diplomasını aldıktan sonra meslek eğitimine başlayabilir ve meslek okuluna gidebilirler. Bir Realschule diploması, Hauptschule diplomasına göre daha fazla mesleğin yolunu açar.

Gymnasium'da veya Gymnasium düzeyindeki üst basamaklı okullarda eğitim 12. veya 13. yıldan sonra genel yüksekokul sınavı ile (Abitur) sona erer ve üniversiteler ve yüksekokullarda eğitim hakkını kazandırır. Mesleki yüksekokul sınavı meslek yüksekokullarında ve yüksekokullarda eğitim hakkını kazandırır.

Bazı eyaletlerde Realschule diploması alındıktan sonra meslek okullarında da genel yüksekokul sınavına girilebilmektedir. Gereken performans yerine getirildiği takdirde okul süresi esnasında bir okul türünden diğerine geçmek prensip olarak mümkündür.

Meslek Eğitimi

Meslek eğitimi genelde iki ile üç yıl arasında sürer ve çoğunlukla ikili sistem adı verilen sistemde gerçekleşir. Yani işletmedeki pratik eğitim, okuldaki teorik öğrenim aşamalarıyla birleştirilir. Bazı meslek eğitimleri, örneğin bakım alanındaki eğitimler, yalnızca okullarda verilir. Bir meslek eğitimine erişimin ön koşulu genelde en az Hauptschule’den mezun olmaktır.

Yüksekokul Türleri

Almanya'da farklı diplomalara ve kariyerlere götüren değişik yüksekokul türleri vardır:

 •          Üniversiteler

 •          Meslek yüksekokulları (Fachhochschulen)

 •          Teknik yüksekokulları (Technische Hochschulen)

 •          Müzik ve sanat yüksekokulları (Musik und Kunsthochschulen)

 •          Pedagoji yüksekokulları (Pädagogische Hochschulen)

 •          İdari meslek yüksekokulları (Verwaltungsfachhochschulen).

Üniversiteler öncelikle metodik ve teorik bilgi verir.

Yükseköğrenimin ön koşulu, yüksekokul tipine bağlı olarak yükseköğrenim olgunluk sınavı ya da meslek yüksekokulu olgunluk sınavını geçmiş olmaktır.

Almanya'da Yüksek Öğrenim[7]

Almanya’da üniversite öğrenimi tıp alanı dışında 6 sömestr sürer. Bazı üniversiteler 1 dönem staj yapılmasını öngördüğü için 7 sömestr sürer.

Almanya’da iki farklı üniversite tipi vardır: Temel Bilim Üniversiteleri ve Fachhochschule (FH)( Mesleki Üniversite). Almanya’daki toplam 423 yüksek eğitim kurumunun 241’i Fachhochschulelerden oluşmaktadır. Üniversitelerde bilimsel araştırmaya ağırlık verilir. Temel bilim alanları sadece üniversitelerde okutulur. Fachhochschule daha çok pratik eğitime ağırlık verir ve iş hayatında gerekli olan pratik alanlarda yoğunlaşır. Bu nedenle ‘Fachhochschule’ ler ‘Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’ olarak da geçer. Yoğun teorik eğitim gerektiren Tıp, Hukuk, Eczacılık, Edebiyat gibi alanları FH’larda okumak mümkün değildir; ancak İşletme, Mühendislik, Tasarım gibi uygulama ağırlıklı alanların eğitimi hem üniversitelerde hem FH’larda verilmektedir. Yakın geçmişe kadar bilimsel araştırma sadece üniversitelere mahsus iken FH’larda da bilimsel araştırmalara kaynak ayrılması gittikçe yaygınlaşmaktadır. FH’larda sıklıkla ürün geliştirme projeleri de gerçekleştirilir. FH öğrencileri üniversite öğrencilerine nazaran daha fazla staj yapar ve öğrenim süresi boyunca birçok firmayı ziyaret etme ve süreçlerini gözlemleme imkânı bulur. Bu şekilde edindikleri bilgi ve tecrübeler sayesinde iş hayatında aranan eleman kategorisine girdiklerinden iş arama sürecinde avantajlı konumdadırlar.

Fachhochschule tipi üniversitelerin Türkiye’de direk bir karşılığı yoktur. Terim olarak bizdeki Meslek Yüksek Okulu terimini andırsa da içerik olarak asla aynı tip kurumlar değillerdir. 2012 senesinde Bologna sürecinin kabulünden sonra Fachhochschule’den aldığınız lisans diploması (bachelor) ile üniversiteden aldığınız lisans diploması arasında denklik açısından bir fark yoktur. Dolayısıyla her iki üniversite tipinin diplomasıyla yüksek lisans eğitimi almanız mümkündür.

FH'larda sadece lisans ve yüksek lisans eğitimi verilir, doktora eğitimi verilmez. Ancak FH mezunları için üniversitelerde doktora yapma yolu açıktır. Yani bir Fachhochschule'de yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra üniversitelerde doktora yapma imkânı bulunur. Ayrıca birçok Fachhochschule ile üniversiteler arasında doktora konusunda iş birliği programları mevcuttur. Yani doktora danışmanınız Fachhochschule’de olur ancak diplomanızı iş birliği içinde olduğu üniversiteden alırsınız.

Türkiye’deki Kurumlarla Yapılmış Mevcut ve Planlanan İş Birlikleri[8]

TÜBİTAK’la Alman Araştırma Vakfı (Deutsche Forschungsgemeinschaft-DFG) arasında 3 Ekim 1984 tarihinde imzalanmış olan Bilim ve Teknoloji Alanında İş Birliği Protokolü çerçevesinde oluşturulan sürekli açık çağrı aracılığıyla, çeşitli tematik alanlarda ikili iş birliği projeleri desteklenmektedir.

Ayrıca, TÜBİTAK’la Federal Almanya Eğitim ve Araştırma Bakanlığı (Bundesministerium für Bildung und Forschung-BMBF) arasında 13 Aralık 1996 tarihinde imzalanmış olan Bilim ve Teknoloji Alanında İş Birliği Protokolü çerçevesinde oluşturulan sürekli ve çağrılı programlar aracılığıyla, çeşitli tematik alanlarda ikili iş birliği projeleri desteklenmektedir.

2008 yılında iki ülke arasında imzalanan antlaşmaya dayalı olarak 2010 yılında İstanbul’da eğitim hayatına başlayan Türk-Alman Üniversitesi bulunmaktadır. Burada programların çoğu Almanca olmak üzere bazı lisansüstü programlar da İngilizce yapılmaktadır.

2014 yılı Türk- Alman Bilim Yılı ilan edilmiş, temel bilimlerden sosyal bilimlere kadar birçok alanda projeler ve iş birlikleri gerçekleştirilmiştir.

Akademik İş Birliği İstatistikleri

Almanya’nın Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı (BMBF) ve Alman Araştırma Konseyi (DFG) ile TÜBİTAK arasındaki "Bilim ve Teknoloji İş Birliği Anlaşması" çerçevesinde, tüm tematik alanlarında 2000-2017 yılları arasında çıkılan ortak çağrılarda toplam 137 proje desteklenmiştir. Bu projelerdeki Türk ortakların toplam bütçesi 33,642,934 TL tutarında gerçekleşmiştir.

Sanayi İş Birliği İstatistikleri

EUREKA/Eurostars kapsamında Almanya'nın DLR Project Management Agency kuruluşu ile iş birliği yürütülmektedir.

EUREKA Programı çerçevesinde, Almanya ile Türkiye arasında 2010-2017 yılları arasında toplam 25 proje desteklenmiştir.

Eurostars Programı çerçevesinde ise aynı tarihler arasında Türkiye ve Almanya’nın birlikte yer aldığı 3 proje desteklenmiştir.

Ülkede Var Olan Türklerin Genel Durumu

Almanya Türklerin Türkiye’den sonra en fazla yaşadıkları ülkedir. Rakamları 3 milyona yaklaşan Türkler artık Almanya’nın bir parçası haline geldiği söylenebilir. Birçok alanda çok başarılı olsalar da günümüzde Almanya’da yaşayan Türkiyeli göçmenler ve çocuklarının toplumsal yaşamın bütün alanlarında yeterince temsil edilmedikleri açıkça söylenebilir: Örneğin, Türkiyeli göçmenler parlamentoda orantısız bir şekilde çok az temsil edilmektedir. İkincisi, bu göçmenler ve hatta onların Almanya’da doğmuş ve eğitim almış yeni kuşak çocukları ciddi şekilde yüksek bir işsizlik yaşamaktadır. Almanya’da Türkiye kökenlilere yönelik çifte yurttaşlık uygulamasının kabul edilmemesi ve vatandaşlığa geçiş koşullarının ağır şartlara bağlanması ve Vicdan Testi gibi bazı eyaletlerde uygulamaya konulan aşağılayıcı uygulamalar, temel yurttaşlık ve insan hakları konusunda problemler yaratmaktadır.[9]

Yabancılar İçin O Ülkedeki Akademik ve Bilimsel Teşvikler ve Burslar Nelerdir?[10]

Eğitim Bursları

Anne veya babası son altı yıl içinde Almanya'da düzenli olarak en az üç yıl çalışmış olan öğrenciler 'BAFÖG' (Federal Öğrenimi Destekleme Kanunu) çerçevesinde ayda ortalama 1000 Euro tutarında olan burstan yararlanabilirler. Bunun dışında birçok özel kuruluş ve bazı kiliseler öğrenim kredisi verebilmektedir.

Alman Devlet Bursu

Bunlardan en önemlisi Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD)dir, DAAD birçok alanda üniversite yaz kursları ve dil kursları için burs vermektedir. Bununla da sınırlı kalmayıp lisanüstü eğitim programlarına da burs desteği sağlamaktadır.

http://www.das-neue-bafoeg.de/bmbf_flash.htm


Öğrenci Kredileri

Öğrenci kredisi, ileri eğitim sırasında öğrencileri ve öğrencileri desteklemek amacıyla devletten düşük faizli bir kredidir. En fazla 24 ay verilir ve aylık 300 Euro tutarındadır. Ödeme, kredinin ilk ödemesinden dört yıl sonra başlar.

Bununla birlikte, öğrenci kredileri sadece uluslararası öğrenciler için sınırlı bir şekilde mevcuttur. Koşullar BAföG ile aynıdır.

Yasal Konular, Pasaport-Vize İşlemleri[11]

Avrupa Birliği (AB) ve diğer bazı ülkelerden öğrenciler vizesiz Almanya'ya girebilirler. Zorunlu olarak, tüm diğer uluslararası öğrencilerin vizeye ihtiyacı vardır - özellikle de Almanya'da üç aydan daha uzun kalmak istiyorlarsa. Almanya'ya giriş yapıldıktan sonra öğrenci vizelerinin, öğrenim amacıyla ikamet iznine dönüştürülmesi gerekmektedir.

Sigorta Konusu

Almanya'da zorunlu / kamusal ve özel olmak üzere iki tür sağlık sigortası vardır. Temel olarak, 30 yaşına gelene kadar ya da eğitiminizin 14. dönemine kadar zorunlu sağlık sigortanız olmalıdır. Bu konuda Studentenwerke'deki sosyal yardım masalarından veya üniversitelerdeki akademik uluslararası ofislerden daha fazla tavsiye alabilirsiniz.

Konaklama

Almanya'daki uluslararası öğrenciler için en büyük sorun, uygun konaklama bulmaktır. Öğrenci yurtları, uluslararası öğrenciler için tercih edilen konaklama türüdür. Bugün mevcut kapasitenin (yaklaşık 183.000) üçte birinden fazlası uluslararası öğrenciler tarafından kullanılmaktadır. Birçok büyük ve küçük şehirlerde ayrıca öğrenciler ve diğer akademik çalışma yapan araştırmacılar bir arada veya tek olarak ev kiralayabilmektedir ancak ücretler şehre göre değişmektedir.

Yerel Dil Eğitim İmkânları

Avrupa Konseyi’nin ilgili anlaşmalarına dayanarak Almanya’da resmi azınlık statüsü verilmiş olan etnik gruplar, Danimarkalılar, Sorblar, Frizler ve son olarak da Sinti ve Romanlar olup, bu etnik grupların dilleri olan Danca, Yukarı Sorb dili, Aşağı Sorb dili, Friz dili ve Çingenece, koruma altına alınmıştır. Bu dilleri, çocuklarına ve torunlarına aktarmak istedikleri kültürel kimliklerinin çok önemli bir parçasıdır. Aynı durum, bölgesel bir dil olan Kuzey Almanya Almancası (Niederdeutsch) için de geçerli. Bu nedenle bu bölgesel dil de Almanya’da koruma altında bulunuyor.[12] Ayrıca Almanya'da her bir eyalette ana dili kursları düzenlemek göçmen profiline sahip olan ülkelerin konsolosları veya diplomatik temsilcilerinin sorumluluğundadır. Bu eyaletteki kurslar ilgili ülkelerdeki müfredatlara uygun olarak yürütülmektedir. Öğretmenler genellikle bu ülkelerin anadillerini konuşan görevlilerden oluşmaktadır. Federal eyaletlerde bulunan Alman Eğitim Bakanlığı bu okullara derslik sağlamaktadır.

Doktora ve Post Doc Çalışmaları Hakkında Bilgiler[13]

Yaklaşık 25.000 akademisyen Almanya'da her yıl başka bir Avrupa ülkesinden Almanya’ya gelerek doktora eğitimi almaktadır. Giderek artan sayıda uluslararası araştırmacı Almanya'da bir doktora araştırma ekibine katılmaktadır.[14]

Almanya’daki sayısız doktora programı arasında “klasik” bireysel doktoranın yanı sıra genellikle uluslararası öğrencilere yönelik 700 doktora programı yer alıyor. Postdoc (doktora sonrası) aşamasına gelen pek çok kişi kariyer için Almanya’yı tercih ediyor. Bunun nedeni Max Planck Topluluğu ya da Fraunhofer Topluluğu gibi üniversite dışı araştırma kuruluşlarının tüm dünyada saygı görmesi ve geniş ilişki ağlarına sahip olmasından kaynaklanmaktadır.

Resmi Tatiller

 •          Yeni Yıl: 1 Ocak

 •          Dini Bayram (Drei Königsfest): 6 Ocak (1,2,14)

 •          Dini Bayram (Karfreitag): 2 Nisan

 •          Dini Bayram (Ostern): 4-5 Nisan

 •          İşçi Bayramı: 1 Mayıs

 •          Dini Bayram (Christi Himmelfahrt): 13 Mayıs

 •          Dini Bayram (Pfingsten): 23-24 Mayıs

 •          Dini Bayram (Corpus Christi): 6 Haziran (1,2,7,10,11,12,13,16)

 •          Dini Bayram (Maria Himmelfahrt): 15 Ağustos (2,13)

 •          Almanya’nın Birleşmesi: 3 Ekim

 •          Reformasyon Günü: 31 Ekim (4,9,13,14,16)

 •          Azizler Günü: 1 Kasım

 •          Dini Bayram (Christmas): 24-25 Aralık

Seyahat Edecek Türk Vatandaşlarının Dikkatine

Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir. Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri ise 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

Ayrıca, daha detaylı bilgilere aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilir:

http://www.mfa.gov.tr/sub.tr.mfa?886ee610-cd61-428d-ad71-fd86cfa214bc

http://www.mfa.gov.tr/tatil-aydinlatma-projesi.tr.mfa

https://www.konsolosluk.gov.tr/ekonsolosluk/

Pratik Bilgiler

 •          Ambulans: 112 

 •          İtfaiye: 112

 •          Polis: 110

Türkiye Konsoloslukları İletişim Bilgileri

T.C Berlin Büyükelçiliği

Adres: Heerstr.21 14052 Berlin-Deutschland

Telefon: +49 30 275 85 0

Faks: +49 30 275 90 915

E-posta: botschaft.berlin@mfa.gov.tr

T.C Köln Başkonsolosluğu

Adres: Luxemburger str. 285 50354 Hürth Deutschland

Telefon: 00 49 2233 974 180

Faks: 00 49 2233 75 572

E-posta: konsulat.koeln@mfa.gov.tr

T.C Münih Başkonsolosluğu

Adres: Menzinger Str.3 80638 München Deutschland

Telefon: 00 49-89 17 80 310

Faks: 00 49-89 178 56 60

E-posta: konsulat.muenchen@mfa.gov.tr


[1]https://www.destatis.de/EN/Homepage.html

[2]http://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile/profile.jsp?code=DE

[3]https://www.destatis.de/EN/FactsFigures/SocietyState/EducationResearchCulture/InstitutionsHigherEducation/Tables/TypeInstitution.html

[4]https://www.mastersportal.eu/countries/11/germany.html#content:institutes

[5]http://www.oecdbetterlifeindex.org/countries/germany/

[6]http://www.bamf.de/EN/Willkommen/Bildung/Schulsystem/schulsystem-node.html

[7]http://www.daad-turkiye.org/tr/28511/index.html

[8]https://h2020.org.tr/tr/avrupa-aglari

[9]Güllüpınar,F(2014).Almanya'daGöçmenPolitikalarıveTürkiyeliGöçmenlerinTrajedisi:Yurttaşlık,HaklarveEşitsizliklerÜzerine.AnadoluUniversityJournalofSocialSciences,14(1)

[10]http://www.internationale-studierende.de/en/prepare_your_studies/financing/government_funding/

[11]http://www.internationale-studierende.de/en/services/student_accomodation/

[12]https://www.deutschland.de/en/topic/politics/germany-europe/regional-and-minority-languages-in-germany

[13]https://www.deutschland.de/en/topic/knowledge/networks-partnerships/where-germany-scores-points

[14]https://www.study-in.de/en/plan-your-studies/phd_28106.phd


Image
footerImage
cbIcon
yeeIcon tabipIcon