Eiffel Burs Programı

Fransızca dilinde ve yurt dışındaki üniversitelerin birinde doktora ya da yüksek lisans eğitimi almak isteyen kişilerin başvurabildiği ve almaya hak kazandığı takdirde alacağı eğitimin süresine ve seviyesine bağlı olarak rakamsal değişiklik gösteren eğitim bursu şeklinde verilebilmektedir.

Bursun Kapsamı

Başvurulacak eğitim programı yüksek lisans ise eğitim giderleri, yol masrafları, cep harçlığı dâhil verilen burs ücreti 1081 Euro; doktora ise burs ücreti 1400 Euro olarak belirtilmektedir. Bu burs aylık olarak verilmekte ve söylenen rakamlar da aylık olarak ödenmektedir.


Başvuru Şartları

  • Burs başvurusu yapacak kişilerin mühendislik bilimleri, temel bilimler: matematik, kimya, kimya fizik, canlı bilimleri: nanoteknoloji, biyoteknoloji, jeoloji bilimleri, evren hakkındaki bütün bilimler, çevre bilimleri, haberleşme ve iletişim bilimleri, teknoloji, ekonomi ve yönetim, hukuk ve siyaset bilimleri gibi bölümlerde eğitim alması gerekmektedir.

  • Burs başvurusu yapacak kişilerin Fransız vatandaşı olmaması gerekmektedir.

  • Yüksek lisans için başvuracak kişilerin 30’dan, doktora için başvuruda bulunacak kişilerin 35’ten büyük olmaması gerekmektedir.

  • Yüksek lisans için başvuruda bulunacak adayların alacakları eğitim süresi 2 yıl ise burs süresi de 2 yılı kapsamakta ancak 2.yıl için başvuruda bulunan yüksek lisans öğrencilerinin alacağı burs süresi 1 yıl ile sınırlandırılmaktadır. Yüksek lisansta mühendislik bölümlerinden başvuruda bulunanlara 36 aya kadar burs imkânı sağlanmaktadır. Doktora programına başvuruda bulunmuş ve almaya hak kazanmış adayların ise burs süresi 10 ay ile sınırlandırılmaktadır.

  • Yüksek lisans seviyesindeki burs alıcıları burs kapsamında sosyal güvenlik bir dönüş seyahati ve kültürel etkinliklerden de yararlanma hakkında sahip olmaktadır. Burs verici bazen kalacak yer için de ödenek verebilmektedir. Bu maddedeki bütün şartlar doktora öğrencileri için de geçerlidir.

Başvurular online olarak yapılmaktadır.

Kaynak: https://www.campusfrance.org/en/eiffel-scholarship-program-of-excellence


Image
footerImage
cbIcon
yeeIcon tabipIcon