Katar

Ülke Künyesi

Ülke Adı

Katar Devleti

Başkent

Doha

Resmi Diller

Arapça

Nüfus[1]

2,639,2111

Üyesi veya Ev Sahibi Olduğu Önemli Birlikler

BM, Körfez İş Birliği Konseyi, Arap Ligi, İslam İş Birliği Teşkilatı, Dünya Ticaret Örgütü (WTO), Petrol İhraç Eden Arap Ülkeleri (OAPEC), Petrol İhraç Eden Ülkeler Teşkilatı (OPEC), Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA), Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW), Uluslararası Para Fonu (IMF), Arap Para Fonu (AMF), Asya'da İş Birliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA)*

*Katar, CICA’da gözlemci konumundadır.[2]

Para Birimi

Katar Riyali

Temel Ekonomik Veriler[3]

Enflasyon (2016): %3,8,

İşsizlik (2016): %0,7,

GDP: 127.659 USD per capita.

Ar-Ge Harcamaları[4]

%0.479 GDP (2012)

Fikri Mülkiyetler[5]

WIPO nezdinde 2016 yılında toplam 141 adet patent tescil edilmiştir.

Patent Sektörleri[6]

Katar’ın genel patent profiline bakıldığında 2002-2016 yılları arasında %36,20’lik oranla en fazla bilgisayar teknolojileri, %7,24 lük oranla dijital haberleşme ve üçüncü %6,11lik payla motorlar, pompalar ve tribünler alanına verilmiştir. Bu üç alanı inşaat mühendisliği, kontrol ve ölçümleme alanları takip etmektedir. 2016 yılı verilerine göre en fazla patent başvurusu yapan şirketler aşağıdaki gibi sıralanmaktadır:

Yüksek Öğrenimdeki Toplam Öğrenci Sayısı[7]

2015 verilerine göre Lisans ve Yüksek lisans ve sonrası seviyede toplam 17,503 Katar vatandaşı öğrenci öğrenim görmektedir.

Önemli Eğitim Kurumları ve Enstitüler

Eğitim Sistemi ve Akademik Ortam[8][9][10]

Katar eğitim sisteminde okullar temel olarak devlet okulları ve devlete ait olmayan okullar olarak iki gruba ayrılmaktadır.

Katar'daki eğitim sistemini Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Konseyi yürütmektedir. Katar eğitim sistemi, 6 yıl temel eğitim ve 3 yıl hazırlık eğitimi ve daha sonra da 3 yıllık ikinci devreden oluşur. Ortaöğretim döngüsünün tamamlanmasının ardından öğrenciler üniversite öğrenimine veya işgücü piyasasına gidebilirler. Katar'da ilkokul / ilkokul eğitimi herkes için zorunludur ve devlet okullarında ücretsizdir.

Devlete ait olmayan okullar ise bağımsız okullar ve özel okullar olarak iki gruba ayrılmaktadır. Bağımsız okullar hükümet tarafından finanse edilmektedir. Katarlılar ve incelenerek ücretsiz eğitim alma hakkı elde etmiş diğer ülke vatandaşı öğrenciler kabul edilir. Ücretsizdir. Özel okullar ise paralı okullardır. Çoğunun eğitim dili İngilizcedir. Amerikan, İngiliz, Fransız, Lübnanlı, Alman, Mısırlı, Hintli, Pakistanlı, Filipinli, Japon ve diğer ülke vatandaşı çocuklar için kurulmuş özel okullar olmakla birlikte (Özel Yabancı Okullar) pek çok milleti bünyesinde barındıran Özel Uluslararası okullar tipi de mevcuttur. Özel okulların çoğu anaokulundan lise sona kadar eğitim vermektedir. Okulların eğitim verdikleri saatler ve uyguladıkları ders programları, her okula göre değişiklik göstermektedir. Ancak genelde okullar sabah 8’den öğleden sonra 13.30’a kadar eğitim vermektedir.

PISA(2015)[11] verilerine göre Katar Matematik okuryazarlığında 26.sırada, okuma becerilerinde 15.sırada ve Fen Bilimleri okuryazarlığında 21. Sırada yer almaktadır.

Yükseköğretim

Bugün liseden mezun olan öğrenciler rekabetin arttığı ve hızla değişen bir dünyaya girdiklerinden 21. yüzyılın gerektirdiği talepleri karşılamak için öğrencilerin çok çeşitli beceri ve bilgi geliştirmeleri gerekiyor. Yükseköğrenim, giderek artan bir şekilde, öğrencilerin başarılı olmak için gerekli olan bu bilgi ve becerileri kazanmasına yönelik itici güç olmaktadır. Katar’da Yüksek Öğretim Konseyi Yüksek Öğrenim Enstitüsü, Katar'ın gençlik ve ulusunun gelişmesi için yükseköğretimde temel rol oynamaktadır. Çok çeşitli burs programlarıyla Yüksek Öğretim Enstitüsü, Katar gençlerini yükseköğrenim görmeye teşvik ederken, dünyanın dört bir yanındaki kolejlere ve üniversitelere başvuruda ve katıldığında karşılaşacakları zorluklara hazırlanmalarında yardımcı olmaktadır. Katar emek piyasasının değişen gereksinimlerini karşılarken öğrencilerin hayallerini gerçekleştirmeleri ve yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olmak için çalışmaktadır.

Katar’da Yükseköğretim enstitüsü 5 ilkeyi esas alarak çalışmaktadır:

Kalite

Yükseköğretim enstitüsü, öğrencilerin uluslararası standartlara uygun öğrenmelerine ve eğitime erişimine yardımcı olmak için en kaliteli kurumlarda çalışmayı teşvik etmektedir.

Esneklik

Yükseköğretim sistemi, öğrencilere yetenek ve ilgi alanlarına uygun üniversite fırsatı sunar.

Hesap verebilirlik

Yükseköğretim, öğrenme sürecinde kendine güvenen ve akademik çevrede aktif katılımcılar olan sorumlu öğrenciler yaratmayı amaçlamaktadır.

Yetkinlik

Yükseköğretim enstitüsü tarafından sağlanan akademik destek ile öğrenci yeterliliğinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Destek

Yükseköğretim enstitüsü burs sürecinde öğrencilere yardımcı olur ve sahip oldukları seçenekler konusunda bilgilendirir, mezuniyet sonrası istihdam olanakları hakkında bilgi verir.

Yükseköğretimde ana hedefler:

  • Öğrencilerin dilini, eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerini daha da geliştirmek için fırsatlar sağlamak

  • Öğrencilerin diğer kültürler hakkında daha fazla farkındalık ve anlayışa sahip olmalarına olanak sağlamak.

  • Yükseköğrenim gören öğrencilerin gelecekteki liderlik rollerine hazırlanmalarına fırsat vermek.

  •  İşgücü ihtiyaçlarını karşılamak

  • Katar öğrencilerine topluma ve ekonomiye doğrudan fayda sağlayan alanlarda fayda sağlamaları için esneklik sunmaktır.

  • İlk üniversite, 60'tan fazla uzmanlık sunan Katar Üniversitesi'dir. Lisans ve lisansüstü düzeyde programlar sunmaktadır. Lisans programları 3 yıl sürelidir. Lisans eğitimini tamamlayan öğrenciler 1-2 yıllık bir lisansüstü programa gidebilirler. Bachelor of Science / Bachelor of Arts lisansüstü programları vardır.

Yerel Dil Eğitim İmkânları[12]

Dil Enstitüsü

Katar'daki dil enstitüsü 1973 yılında açıldı ve yarı resmi organizasyonlara ve devlet çalışanlarına Fransızca, Arapça ve İngilizce dil becerilerini geliştirmeleri için eğitim veriyor.

Katar'da eğitim dili Arapça, ancak İngilizce de kullanılmaktadır. İngilizce olarak geniş bir program yelpazesi sunulmaktadır. Birçok yüksek lisans programı, başta iş, mühendislik ve doğa bilimleri olmak üzere İngilizce olarak öğretilmektedir.

Doktora ve Post Doc Çalışmaları Hakkında Bilgiler

Doktora öğrencileri adaylık sınavından geçtikten sonra programa kabul edilmektedir. Doktora programlarında ders dönemi ve tez dönemi süreci takip edilir. Ders dönemi sonrasında öğrencilerin akademik yeterliliğini ölçen bir sınavdan geçmeleri gerekmektedir. Tez döneminin sonunda tez savunmasını veren öğrenciler diploma almaya hak kazanmaktadır.

Post Doc çalışmaları ise her bölüm veya enstitünün kendi sayfasından da ilan edilmektedir. Post Doc için düşünülen bölümle direkt temasa geçilmesi daha uygun olmaktadır.

Yabancılara Verilen Bilimsel Teşvikler ve Programlar

Yabancı öğrencilere maddi teşvik ve programlar bulunmaktadır.

Burslar

İş Birlikleri

www.edu.gov.qa/En/ServicesCenter/Pages/SupportedUniversities.aspx

Türkiye’deki Kurumlarla Yapılmış Mevcut ve Planlanan İş Birlikleri[13][14]

İki ülke arasında üst düzey diyalog ve İş Birliği mekanizması olarak 2014 yılında tesis edilmesi kararlaştırılan Yüksek Stratejik Komite’nin (YSK) birinci toplantısı 2 Aralık 2015 tarihinde Doha’da, ikinci toplantısı ise 18 Aralık 2016 tarihinde Trabzon’da Sayın Cumhurbaşkanımız ile Katar Emiri Şeyh Tamim’in başkanlıklarında gerçekleştirilmiştir. Söz konusu toplantılar vesilesiyle çeşitli alanlarda İş Birliğimizi pekiştirecek çok sayıda anlaşma, protokol ve mutabakat zaptı imzalanmıştır.

Katar’la ilişkilerimizin bir boyutunu bu ülkenin de üyesi olduğu Körfez İş Birliği Konseyi’yle (KİK) İş Birliğimiz oluşturmaktadır. Bu çerçevede, KİK’le ülkemiz arasında mevcut Yüksek Düzeyli Stratejik Diyalog mekanizması, Katar’la ikili ve bölgesel konulardaki İş Birliğimizde yararlı bir platform oluşturmaktadır.

İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2016 yılında petrol ve türevleri hariç 710 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Müteahhitlik firmalarımızın bugüne kadar Katar’da üstlendikleri projelerin değeri 15 milyar doları aşmıştır. Ülkemizde önemli yatırımları olan Katar sermayesinin Türkiye’ye ilgisi günden güne artmaktadır.

TÜBİTAK ile Katar Ulusal Araştırma Fonu (Qatar National Research Fund-QNRF) arasında 2 Aralık 2015 tarihinde imzalanmış olan Bilim ve Teknoloji Alanında İş Birliği Protokolü çerçevesinde, dönemsel açık çağrılar aracılığıyla, çeşitli tematik alanlarda ikili İş Birliği projeleri desteklenmektedir.

Katar’da Yaşam

Kişi başına düşen milli gelirin en yüksek olduğu ülkelerden biri olan Katar’da aynı zamanda çok katı ve hızlı işleyen bir adalet sistemi olduğundan yaşam genel olarak güven ortamında sürdüğü söylenebilir. Katar’da yaşayan insanlar evlerini ya da arabalarını açık bırakıp işlerine gidip gelebilmektedir. Müslüman bir ülke olduğundan namaz saatlerinde mağazaların kapalı olması durumu söz konusu olabilir. Katar dünyanın pek çok ülkesinden birçok insanın bir arada yaşadığı bir ülkedir. Maddi olarak zorlanma durumu gitmek isteyen birçok insanı korkutmasına rağmen öğrenciler için burs imkânları bulunmaktadır.

Katar’da yaşayan yerel halkın büyük bir bölümü İslam kültürü ve geleneklerine uygun olarak giyinmeyi tercih etmektedir. Karasal iklimin etkileri hissedilen ülkede, şubat ayından ekim ayına kadar denize girmek mümkündür.

Sağlık sigortası Katar’da zorunlu değildir. Öğrencilerin sağlık giderleri ücretsiz değildir, öğrencilerin kendi ülkelerinde sağlık sigortası almaları önerilir. Mezun olduktan sonra Katar’da çalışmak isteyen öğrenciler için birçok fırsat vardır, aslında, yabancı uyruklu iş gücü Katar vatandaşlarından sayıca üstündür. Arapça ülkede resmi dildir, ancak İngilizce yaygın olarak konuşulmaktadır. Turizm sektöründe Katar patlama yaşıyor olsa da, çoğu insan petrol ve doğal gaz sektörlerinde yüksek lisans mezunları rahatlıkla iş bulabilir. Çalışma izni gereklidir, çalışma izni almak konusunda işverenler yardımcı olmaktadır. Tarihsel ve kültürel bağlarımızdan dolayı özellikle Katar halkı Türkiye’ye ve Türklere çok sempatik yaklaşmaktadır. Bu anlamda hemen her alanda Türkler günlük hayatta uyum ve rahatlıkla yaşayabilirler. Özellikle son senelerde Katar’a akademik öğrenim ve çalışmak üzere giden Türk sayısı her geçen gün artmaktadır.

Resmi Tatiller

  • Ulusal Spor Bayramı: Şubat

  • Eid al-Fitr (Ramazan Bayramı): Her yıl değişiyor

  • Kurban Bayramı: Her yıl değişiyor

  • Milli Bayram: Aralık

Katar'a Seyahat Edecek Türk Vatandaşlarının Dikkatine

Ülkemiz ile Katar arasında “Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport Hamilleri İçin Vizenin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Mutabakat Muhtırası” 14 Ağustos 2010’dan beri yürürlüktedir. Bu çerçevede, Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamili Türk vatandaşları Katar’a girişlerinde vizeden muaftır. Umuma mahsus pasaport hamilleri ise, havalimanında turistik amaçlı 2 hafta kalış süreli vizelerini, Katar’da bir otelden rezervasyon yaptırmak ve 100 Katar Riyali ödemek karşılığında alabilmektedirler. Ülkeye yolcu beraberinde alkol getirilmesi yasaktır.

Pratik Bilgiler

  Ambulans: 999

  İtfaiye: 999

  Polis: 999

Türkiye Konsoloslukları İletişim Bilgileri

T.C Doha Büyükelçiliği

Adres: Al Katifiya Zone 66, Al Rabwa Street 310, Diplomatic Area, Dafna Doha-Qatar

Telefon: +974 4495 1300, +974 4495 1310 (Konsolosluk Şubesi)

Fax: +974 44 95 13 20

E-mail: embassy.doha@mfa.gov.tr[1]http://worldpopulationreview.com/countries/qatar-population/

[2]http://www.mfa.gov.tr/katar-kunyesi.tr.mfa

[3]http://www.mfa.gov.tr/katar-ekonomisi.tr.mfa

[4]https://data.worldbank.org/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?locations=QA

[5]http://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile/profile.jsp?code=QA

[6]http://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile/profile.jsp?code=QA

[7]https://www.oxgaps.org/files/commentary_benmansour.pdf

[8]http://www.qataract.com/cocuk/katarda-okullar-ucretleri/

[9]http://www.edu.gov.qa/En/SECInstitutes/HigherEducationInstitute/Pages/home.aspx

[10]http://www.qatareducation.info/Education-System/Education-Profile.html

[11]https://www.oecd.org/pisa/pisa-2015-results-in-focus.pdf

[12]http://www.qatareducation.info/Education-System/Education-Profile.html

[13]https://h2020.org.tr/tr/ikili-isbirlikleri/qa

[14]http://www.mfa.gov.tr/turkiye-katar-siyasi-iliskileri.tr.mfa

  

Image
footerImage
cbIcon
yeeIcon tabipIcon