Polonya

Ülke Künyesi

Ülke Adı

Polonya Cumhuriyeti

Başkent

Varşova

Resmi Dil

Lehçe

Nüfus[1]

38,422,3462

Üyesi veya Ev Sahibi Olduğu Önemli Birlikler

BM (BMMYK, UNESCO, DSÖ, IMF, UİKB); AB; Avrupa Konseyi; IAEA; ILO; IMF; KEİ (gözlemci); NATO; AGİT; DTÖ; CEI; Weimar Üçlüsü; Altılı Grup (Group of Six); Vişegrad Dörtlüsü (V-4)

Para Birimi

Polonya Zlotisi

Temel Ekonomik Veriler[2][3][4]

Enflasyon(2017): %1,91,

İşsizlik(2018): %6,2,

GDP: 27 058 USD per capita

Ar-Ge Harcamaları[5]

 %1 of GDP

Fikri Mülkiyetler[6]

WIPO nezdinde 2016 yılında toplam 6,141 adet patent, 120,413 adet ticari marka ve 44,303 Endüstriyel Dizayn tescil edilmiştir.

Patent Sektörleri[7]

Polonya’nın genel patent profiline bakıldığında 2002-2016 yılları arasında %9,49’luk oranla en fazla Mühendislik, %5,94’lik oranla ölçüm teknolojileri ve üçüncü %5,82’lik payla Organik Kimya teknolojileri alanında verilmiştir. 2016 yılı verilerine göre en fazla patent başvurusu yapan şirketler aşağıdaki gibi sıralanmaktadır;

Yüksek Öğrenimdeki Toplam Öğrenci Sayısı[8]

2016 verilerine göre Lisans ve Yüksek lisans ve sonrası seviyede toplam 1405133 öğrenci öğrenim görmektedir. Bu sayının %4,8 (134,835) ini Avrupa Birliği üye ülkelerinin vatandaşlarını ve 307,540ını ise Avrupa Birliği vatandaşı olmayan farklı ülkelerden gelen öğrenciler oluşturmaktadır.

Önemli Eğitim Kurumları ve Enstitüler

Polonya özellikle Avrupa Birliğine girdikten sonra yükseköğretimde cazibe merkezi olmuştur. Bu açıdan önemli eğitim kurumları ve enstitülerin olduğu söylenebilir. Bunlardan bazıları aşağıya çıkartılmıştır.

Eğitim Sistemi ve Akademik Ortam[9]

Polonya’da 2017 de başlayan eğitim reformu ile eğitim sisteminde köklü değişikler yapılmıştır. Bu reforma göre okul öncesi 6 yaş itibariyle 1 yıl zorunlu, ilkokul 7 yaşında başlıyor ve 10 yıl zorunlu eğitim vardır. Okul seviyeleri okul öncesi 1 ilkokul 6, ortaokul 3, orta öğretim ise 3-4 yıldır. Polonya'da, 25-64 yaşlarındaki yetişkinlerin %91'i OECD ortalamasının %74'ünden ve OECD'deki en yüksek orandan çok daha üst orta öğrenimini tamamlamaktadır.

PISA(2015)[10]verilerine göre Polonya öğrenci okuma becerilerinde, matematik ve fen bilimlerinde ortalama 504 puan aldı ve OECD ortalamasının 486 üzerinde kaldı. Matematik okuryazarlığında 17. sırada, okuma becerilerinde 13. sırada ve Fen Bilimleri okuryazarlığında 22. sırada yer almaktadır.

Yükseköğretimde iki farklı kurum vardır:

1: Üniversite modeli

2: Üniversite dışı model

İki model de bir ve ikinci çerçeve programları sağlarken sadece 1. model uzun lisans program ve doktora programını sağlamaktadır. İki programda tam zamanlı ya da yarı zamanlı olarak sürdürülmektedir.

Çok çeşitli türlerde üniversite dışı ve üniversite yükseköğretim kurumları vardır: üniversite dışı yüksek mesleki okullar (wyzsze szkoly zawodowe), öğretmen eğitimi kolejleri (kolegia nauczycielskie), geleneksel üniversiteler (uniwersytety), teknik üniversiteler (politechniki), ve akademiler (akademie). Polonya'da, 2010’lu yıllarda eğitim sistemini genel Avrupa kabul standartlarını yukarı çekmek amacıyla bazı değişiklikler yapılmıştır. Yükseköğrenim kurumlarına giriş için (kolej veya üniversite düzeyi) Matura sınavını geçmek gerekir. Eğitimlerine devam etmeye karar veren öğrenciler teknik üniversiteler, mühendislik, tarım akademileri, ekonomi akademileri ve yüksekokullar ile diğer meslek yüksekokullarından, öğretmen eğitim kolejlerine gidebilirler. Başvurular, bağımsız yükseköğrenim kurumları tarafından bireysel şekilde tasarlanmıştır. İki ana akademik nitelik: lisans öğrenimi (üç yıl) (The Licencjat); ve iki yıllık çalışma ile yüksek lisans (Tytul Magistra/Magister) derecesi alabilirler. Sonra doktora (Podyplomowe) derecesi için 3-4 yıllık bir eğitim gerekmektedir.

Polonya’da eğitim alan yabancı öğrenci sayısı son yıllarda hızla artma eğilimi göstermektedir. Bunun en önemli nedenlerinden biri ülkenin AB’ne girmesinden sonra özellikle eğitim alanında hâlihazırda yüksek olan kalite standartlarını daha da yükseltmiş ve Polonya üniversitelerinden alınan diplomaların tüm dünyada saygınlık ve geçerliliğinin artmış olmasıdır.

Doktora ve Post Doc Çalışmaları Hakkında Bilgiler[11]

Avrupa'nın en hızlı büyüyen ve en genç nüfusa sahip ülkelerinden biri olan Polonya’da üniversite eğitimi almak her geçen yıl daha da popüler bir fikir haline gelmeye başlıyor. Çok sayıda üniversitenin İngilizce eğitim verdiği Polonya’da eğitim ve yaşam giderlerinin oldukça ekonomik olması ve eğitim kalitesinin çok yüksek düzeyde olması birçok değişik ülkeden öğrencileri Polonya'da eğitim almaya çekiyor. Polonya’da konuşulan resmi dil Lehçe olmasına rağmen ülkenin birçok üniversitesinde tıp, mühendislik, işletme, eczacılık gibi bölümlerde İngilizce eğitim verilmektedir.  Post Doc çalışmaları ise her bölüm veya enstitünün kendi sayfasından da ilan edilmekle beraber bazı üniversiteler her dönem Post Doc başvurularını belirli tarihler veya yılın her döneminde kabul etmektedir. Post Doc için düşünülen bölümle direkt temasa geçilmesi daha uygun olmaktadır.

Yabancılara Verilen Bilimsel Teşvikler ve Programlar

Aşağıda üniversitelerin kendi burs ve teşviklerinden bağımsız olarak verilen devlet veya özel sektör kaynaklı bazı bireysel, kurumsal teşvik veya iş birliklerinin listesi bulunmaktadır.

Burslar

İş Birlikleri[12]

TÜBİTAK ile Polonya Ulusal Araştırma ve Geliştirme Merkezi (NCBR) arasındaki İş Birliği çerçevesinde Türk ve Polonyalı bilim insanları arasında ortak projeler desteklenmektir. TÜBİTAK-NCBR İş Birliği projelerine yurtdışı seyahat desteğinin yanı sıra Türk tarafına talep edilmesi durumunda TÜBİTAK tarafından ayrıca araştırma desteği de verilebilmektedir.

Polonya Türkiye Ticaret Odası (PTCoC)[13]

PTCoC Türk firmalarının Polonya pazarına girmelerinde ve bilgi edinmelerinde kolaylık sağlamaktadır.

Polonya ve Türkiye sanayileri arasında önemli benzerlikler vardır. İmalat sanayinin birçok sektöründe olan kendi kendine yeterlilik, tamamlayıcılık gibi benzer olanaklara iki ülkenin de sahip olduğu görülmektedir (Örneğin; otomotiv sanayi, beyaz eşya, TV ve IT ürünleri).

Polonyalı ve Türk şirketlerin üçüncü ülke pazarlarına açılmak için ortaklaşa hareket ederek bu imkânları kullanmasında büyük bir potansiyel olduğunu belirtmekte yarar vardır. Polonyalı şirketlerin Letonya, Litvanya, Estonya, Beyaz Rusya, Slovenya, Çek Cumhuriyeti gibi komşu ülkelerdeki iş kurma ve yürütme edinim ve tecrübelerinden yararlanılarak ortak iş kurma olanakları, tüm Ortak Pazar ülkelerinde yaygınlaştırılabilir.

Polonya’da Yaşam [14]

Polonya'da, kişi başına ortalama harcanabilir gelir 18 906 ABD doları olup OECD ortalamasının yılda 30 563 ABD doları daha düşüktür. En zengin ve fakir kesimler arasında önemli bir boşluk vardır. Nüfusun en üst %20'si alttaki %20'ye yakın beş katına varıyor.

İstihdam açısından, Polonya'da 15 ila 64 yaş arasındaki kişilerin yaklaşık% 65'i ücretli bir işe sahiptir ve OECD istihdam ortalaması olan% 67'nin altında. Erkeklerin yaklaşık %71'i ücretli çalışırken, bu oran kadınlarda %58'dir. Polonya'da, çalışanların neredeyse %7'si çok uzun saatler çalışmaktadır, bu oran %13'lük OECD ortalamasından daha azdır ve erkeklerin %10'u kadınların sadece% 2'sine kıyasla çok uzun süre çalışmaktadır.

İyi bir eğitim ve beceri, bir iş bulmak için önemli bir gerekliliktir. Polonya'da 25-64 yaş grubundaki yetişkinlerin %91'i OECD ortalamasının %74'ü ve OECD'deki en yüksek oranlar arasında orta öğretim görmüştür.

Sağlık açısından, doğumda Polonya'da yaşam beklentisi 78 yıl olup, OECD ortalamasının( 80 yıl) iki yıl altındadır. Kadınlar için ortalama ömür 82 yıl, erkekler için 74 yaştır.

Genel olarak Polonyalıların yaşamları OECD ortalamasından daha az tatmin edicidir. Hayatla ilgili genel memnuniyetini 0 ile 10 arasında bir ölçekte değerlendirmeleri istendiğinde Polonyalılar 6.0 ortalama not verdi. OECD ortalaması ise 6.5tir. Ülke nüfusunun sadece 0,4’ ü göçmendir.

Ülkede Yaşayan Türklerin Durumu[15]

2017 itibariyle resmi kayıtlara göre oturum kartını elinde bulunduran Polonya’da yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı nüfusu 3762’dir. Bu nüfusun bir kısmında süreli oturum, bir kısmında ise süresiz Polonya’da yaşama ve çalışma hakkı bulunuyor. 2011 yılında yapılan son nüfus sayımına göre, bugün Polonya’da (her ne kadar bilgiler 1500 ile 5000 arasında değişiyor olsa da) yaklaşık 2000 Tatar yaşıyor. Bugün Polonya’da yaşayan Tatarların çoğunluğunu, 17. yüzyılda göç eden Tatarlar değil; II. Dünya Savaşı sırasında, büyük kayıplar veren ve savaş sonrası ülkesine geri dönen Polonyalı Tatarlar oluşturuyor. Tatarların yarısından fazlası, Białystok bölgesinde yaşıyor. Geri kalan kısım ise, birçok farklı bölgeye dağılmış durumda: Tricity, Mazury ve hatta Polonya’nın batı bölgesi (Gorzów Wielkopolski). Tatar kültürünün yoğun olarak görülebileceği iki küçük kasaba var: Bohoniki ve Kruszyniany. Her ne kadar, buralarda çok fazla nüfus kalmamış olsa da, Tatarlar Kurban ve Ramazan Bayramı gibi Müslüman geleneksel dönemlerinde buralarda bir araya gelerek adetlerini yerine getiriyorlar.

Eyaletlere Göre Nüfus

 • Wojewoda Mazowiecki 1764

 • Wojewoda Łódzki 345

 • Wojewoda Małopolski 283

 • Wojewoda Śląski 280

 • Wojewoda Dolnośląski 243

 • Wojewoda Wielkopolski 178

 • Wojewoda Pomorski 102

 • Wojewoda Zachodniopomorski 100

 • Wojewoda Lubuski 92

 • Wojewoda Podkarpacki 76

 • Wojewoda Lubelski 63

 • Wojewoda Kujawsko-Pomorski 62

 • Wojewoda Świętokrzyski 57

 • Wojewoda Opolski 42

 • Wojewoda Podlaski 40

 • Wojewoda Warmińsko-Mazurski 16

 • Inne organy 11

 • Szef Urzędu Ds. Cudzoziemców 8

Yerel Dil İmkânları

Polonya’ya gelen ve burada Lehçe öğrenmek isteyen öğrencilere, turistlere iş adamlarına ve göçmenlere yönelik çeşitli amaçlarda hizmet veren kurslar olduğu gibi Üniversiteler bünyesinde de hazırlık sınıfları mevcuttur. Bu kurslardan bazıları şunlardır:

 • Sopot School of Polish for Foreigners

 • Alzahrani International Academy

 • Prolog School of Polish

Resmi Tatiller

 • Yeni Yıl: 1 Ocak

 • Paskalya Yortusu: Her yıl değişiyor

 • İşçi Bayramı: 1 Mayıs

 • Anayasa Günü: 3 Mayıs

 • İsa Bedeni Yortusu: Mayıs / Haziran

 • Dini Bayram (Miraç Günü): 15 Ağustos

 • Dini Bayram (Azizler Günü): 1 Kasım

 • Bağımsızlık Günü: 11 Kasım

 • Noel: 25-26 Aralık

Polonya'ya Seyahat Edecek Türk Vatandaşlarının Dikkatine

Polonya 30 Mart 2008’de AB’nin Schengen vize rejimi uygulamasına katılmıştır.

Pratik Bilgiler

 •  Ambulans: 112 veya 999

 •  İtfaiye: 112 veya 999

 •  Polis: 112 veya 999

Türkiye Konsoloslukları İletişim Bilgileri

T.C Varşova Büyükelçiliği

Adres: Ul. Rakowiecka 19 02-517 Warszawa Poland 

Telefon: +48 22 854 61 10 Konsolosluk şubesi için: +48 22 854 61 11

Faks: +48 22 646 43 25

Eposta: embassy.warsaw@mfa.gov.tr

T.C Krakow Başkonsolosluğu

Adres: Turkish Consulate General in Krakow, Poland - ul. Jaracza 10 - 31-216 Krakow - Poland

Telefon: (+48) (12) 416 30 05

Fax: (+48) (12) 423 43 76

T.C Poznan Başkonsolosluğu

Adres: Turkish Consulate General in Poznan, Poland ul. Stary Rynek 78/79 Palac Dzialynskich 61-772 Poznan Poland

Telefon: (+48) 61 894 54 04

Fax: (+48) 61 894 54 05

E-mail: levent@levent.com.pl[1]http://swaid.stat.gov.pl/EN/Demografia_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_DEM_1.aspx

[2]https://data.oecd.org/poland.htm#profile-economy

[3]https://www.statista.com/statistics/376394/inflation-rate-in-poland/

[4]https://data.oecd.org/poland.htm#profile-economy

[5]https://data.oecd.org/united-kingdom.htm#profile-innovationandtechnology

[6]https://data.oecd.org/poland.htm#profile-innovationandtechnology

[7]http://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile/profile.jsp?code=PL

[8]http://www.go-poland.pl/higher-education-institutions

[9]https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/poland_ro

[10]https://www.oecd.org/pisa/pisa-2015-results-in-focus.pdf

[11]http://www.go-poland.pl/5-reasons-study-poland

[12]https://www.tubitak.gov.tr/tr/uluslararasi/ikili-proje-destekleri/tubitak.tr/tr/icerik-2549-polonya-ulusal-arastirma-ve-gelistirme-merkezi-ncbr-ile-ikili-isbirligi-programi

[13]http://www.ptcoc.eu/polonya-t%C3%9Crk%C4%B0ye-t%C4%B0caret-odasi/hakk%C4%B1m%C4%B1zda_36.html

[14]http://www.oecdbetterlifeindex.org/countries/poland/

[15]https://migracje.gov.pl/statystyki/zakres/polska/typ/dokumenty/widok/mapa/rok/2017/kraj/TR/?x=0.2484&y=0.9385&level=1

 

Image
footerImage
cbIcon
yeeIcon tabipIcon