TABİP ve Türkiye’ye Katkıları

TABİP, diğer milli kurumlarımızın ve özel sektörün faaliyetlerini küresel çapta destekleyecek, Portal üzerinden onların çalışma ağlarını geliştirecek, ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayacak, ülkemizin bilimsel konular üzerinden küresel politikalara etki edebilmesini sağlayacak, nitelikli insan kaynağını artıracak, bilimi diplomatik bir araç olarak kullanacak, küresel çapta fikri mülkiyet haklarını projeler üzerinden ülkemize transfer edecek, ülkemizin potansiyelini ve bilimsel atılımlarını dünyaya tanıtacak ve mevcut küresel Yunus Emre Enstitüleri ağının ve yatırımlarının avantajlarını diğer milli kurum ve kuruluşların istifadesine sunacak mükerrer olmayan geniş kapsamlı ve etkili bir projedir.

Image
footerImage
cbIcon
yeeIcon tabipIcon