Türkçe Dil Kursları

Türkiye’deki birçok yükseköğretim kurumunda eğitim dili Türkçe ve/veya İngilizcedir. Eğitim dilinin Almanca veya Fransızca olduğu birkaç yükseköğretim kurumu da vardır. Bu arada, eğitim dili Türkçe olan birçok üniversite bazı dersleri İngilizce olarak yürütmektedir.  Eğer eğitim dili Türkçe olan bir programa kayıt yaptırdıysanız, Türkçe öğrenmeniz gerekmektedir.

Türkiye, İngilizce eğitim alıp dünyada en fazla konuşulan dillerden biri olan Türkçe öğrenmek isteyen uluslararası öğrenciler için ideal bir yerdir.  Eğer Türkçe öğrenme niyetiniz var ise, bazı alternatifler de söz konusudur:

  • Türk Dili Öğretim ve Araştırma Merkezi (TÖMER)

  • İlgili üniversitedeki dil merkezi

  • Anadolu Üniversitesi’nin sunduğu Çevrimiçi Türkçe Sertifika Programı

  • Yunus Emre Enstitüsü ve Türk Kültürü Merkezleri

Yunus Emre Enstitüsü programlarını detaylı bir şekilde incelemek için lütfen www.yee.org.tr adresini ziyaret ediniz.


YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ TÜRKÇE YETERLİLİK SINAVI

Yunus Emre Enstitüsü, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen bireylerin dil yeterliklerini ölçmek üzere, Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Metni’nde belirlenen yeterlik tanımları doğrultusunda bir Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS) modeli geliştirmiş ve bu sınavın uluslararası ölçekte uygulamalarına başlamıştır. Enstitü, bu uygulamasıyla Türkçenin uluslararası geçerliğe sahip standart bir sınava kavuşmasını ve Türkiye’nin yabancı öğrenci kabulünü kolaylaştıran politikalarına destek olmayı amaçlamaktadır.

Türkiye üniversitelerinin yabancı öğrencilerin ilgi odağı hâline gelmesi, söz konusu öğrencilerin üniversitelerimize kabulünü kolaylaştırması ve Türkçe düzeylerinin doğru ölçütlerle değerlendirilmesi açılarından TYS büyük önem arz etmektedir.

Türkçenin uluslararası geçerliğe sahip standart sınavı olması hedeflenen TYS, bu özelliğiyle yurt dışında Türkçe öğreten farklı kurumlardaki öğretimde standartları oluşturmayı amaçlamaktadır.

ABD’den Katar’a, Kosova’dan Sudan’a dünyanın 43 ülkesindeki 48 sınav merkezinin bilgilerine, sınav ile ilgili duyurulara, sınav takvimine, sınav örneklerine ve merak ettiğiniz birçok sorunun cevabına ulaşmak için aşağıda linki bulunan Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Yeterlilik Sınavı web sayfasını ziyaret ediniz.

https://tys.yee.org.tr/


Kaynak: www.studyinturkey.gov.tr

Image
footerImage
cbIcon
yeeIcon tabipIcon