Image
13/11/2019

Yunus Emre Enstitüsü ile OSTİM Teknik Üniversitesi Arasında Akademik ve Bilimsel İş Birliğine Yönelik Protokol İmzalandı

Yunus Emre Enstitüleri tarafından ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürütülen Türkiye Akademik ve Bilimsel İş Birliği Projesi’ne (TABİP) OSTİM Teknik Üniversitesi de dahil oldu. OSTİM Teknik Üniversitesi’nin; Türkiye’nin akademik alandaki faaliyetlerini, akademik ve bilimsel iş birliğini ve uluslaarası tanınırlığını göstermeyi ve arttırmayı hedefleyen TABİP’e dahil olması üzerine, OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sayın Murat Yülek ve Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Sayın Şeref Ateş arasında 13 Kasım 2019 günü protokol imzalandı.

“Bilim diplomasisi” ve TABİP projesinin faaliyetleri kapsamında taraflar arasında insan kaynakları tahsis etme, teknik altyapı paylaşma, ortak projeler yürütme, bilgi ve veri alışverişinde bulunma, kurumsal kapasiteleri geliştirme ve benzer iş birlikler planlanmıştır.

Protokol çerçevesinde OSTİM Teknik Üniversitesi Yunus Emre Enstitüsü’nün iş birliği ile Türkiye’de ve yurtdışında ortak projeler, eğitimler, seminerler, konferanslar, faaliyetler ve programlar yürütecektir. Geliştirilen bilimsel projelerin gerçek sektörde gerçekleşmesini sağlamak adına, TABİP projesinin desteklediği veya TABİP’in ortak kuruluşları tarafından yürütülen yenilik, araştırma ve kalkınma faaliyetleri OSTİM Teknik Üniversitesi teknoparkı, kuluçka merkezi ve bir yenilik merkezi tarafından desteklenecektir. 


footerImage
cbIcon
yeeIcon tabipIcon