Image
26/06/2019

Yunus Emre Enstitüsü ve Marmara Üniversitesi Arasında Akademik ve Bilimsel İş Birliği Protokolü İmzalandı

Marmara Üniversitesi, T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Yunus Emre Enstitüsü tarafından yürütülen, Türkiye Akademik ve Bilimsel İş Birliği Projesi’ne (TABİP) dahil oldu. Türkiye’nin akademik alanda uluslararası tanınırlığını, faaliyetlerini, akademik ve bilimsel iş birliklerini arttırmayı ve tanıtmayı amaçlayan TABİP’e üniversitemizin dahil olması adına hazırlanan protokol, Rektörümüz Erol Özvar ve Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş tarafından 26 Haziran 2019’da imzalandı. 

İmzalanan protokol ile, TABİP ve "bilim diplomasisi” faaliyetleri çerçevesinde taraflar arasında insan kaynağı görevlendirilmesi, teknik altyapı paylaşımı, ortak proje yürütülmesi, karşılıklı bilgi ve veri aktarımı, kurumsal kapasitelerin geliştirilmesi ve benzeri iş birliklerinin geliştirilmesi planlanıyor.

Proje kapsamında Marmara Üniversitesi, Yunus Emre Enstitüsü ile birlikte yurt içi ve yurt dışında ortak projeler, eğitimler, seminerler, konferanslar, etkinlikler ve programlar yürütecek. Geliştirilen bilimsel projelerin hayata geçmesini reel sektör ile birlikte sağlamak adına, TABİP tarafından desteklenen veya TABİP'in ortak kuruluşları tarafından yürütülen inovasyon, araştırma ve geliştirme faaliyetleri Marmara Üniversitesi teknoparkı, kuluçka merkezi ve inovasyon merkezi tarafından desteklenecek.


footerImage
cbIcon
yeeIcon tabipIcon